Kesan Pembelajaran Kursus Wajib Program (WP) Secara Dalam Talian di Universiti Sains Islam Malaysia [The Impact of Online Learning for the Core Courses in Universiti Sains Islam Malaysia]

  • Azlan Shaiful Baharum Universiti Sains Islam Malaysia
  • Khairul Asyraf Mohd Nathir Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mohamad Loqman Ibrahim Universiti Sains Islam Malaysia
Keywords: effectiveness,, Arabic language students, Linguistics course (BAL4083) course, online learning, pandemic

Abstract

Abstrak

 

Kajian ringkas ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberkesanan pembelajaran dalam talian dalam kalangan pelajar. Tumpuan utama ialah pengalaman mereka dalam menghadapi susasana pembelajaran ketika pandemik Covid-19 yang masuk tahun ketiga. Fokus utama kepada kursus wajib program (WP) Linguistik (BAL4083) pada Semester 1 2021/2022. Sampel kajian ialah 59 pelajar tahun tiga, Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi (SMBAK). Data dikumpul melalui borang kaji selidik menggunakan Microsoft Forms. Hasil kajian mendapati ada kebaikan yang diperoleh oleh mereka daripada pembelajaran kursus ini, walaupun menghadapi banyak masalah dan cabaran. Mereka juga cuba mencari jalan penyelesaian yang berkesan ketika melalui proses PdP secara dalam talian. Mereka berharap dapat meneruskan pembelajaran secara bersemuka pada masa terdekat di samping dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu dan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan oleh kerajaan ketika musim pandemik ini.

 

Kata Kunci: keberkesanan, pelajar bahasa Arab, kursus Linguistik (BAL4083), pembelajaran dalam talian, pandemik

 

Abstract

 

This brief study aims to explore the effectiveness of students’ experiences towards online learning environment during the Covid-19 pandemic season specifically in the Linguistics course (BAL4083) in Semester 1 2021/2022. The study sample is 59 students. They are from year 3 students in Bachelor of Arabic Language and Communication (SMBAK). The data were collected through a questionnaire using the Microsoft Forms. The results of the study found that the students gained many benefits of learning the course, even though they faced many shortcomings and challenges. They tried their best to overcome disruptions in the online T&L process. The students hoped that they can continue their face-to-face learning as soon as possible despite following the new norms and Standard Operating Procedures (SOP) set by the government in the period of pandemic recently.

 

Keywords: effectiveness, Arabic language students, Linguistics course (BAL4083) course, online learning, pandemic

Published
2022-05-24